Maak kennis met de wereld van het recht

Het doel van MetRechtInvesteren is om door middel van de projecten Legal Empowerment en RechtInDeKlas meer inzicht te geven in het recht, de wetten en de rechtsinstanties. De wet is voor iedereen en iedereen kan voor zijn/haar/hen rechten opkomen.

Mijn naam is Judith Hoefnagel. Voor jezelf opkomen vind ik belangrijk. In een maatschappij met wetten is het belangrijk om je rechten en plichten te kennen, zodat je je rechten kunt afdwingen en je weet dat er aan bepaald gedrag consequenties verbonden zijn. De wet geldt voor iedereen. Ik zet me ervoor in dat de toegang ook voor iedereen gelijk wordt.

MetRechtInvesteren

metrechtinvesteren-image28
metrechtinvesteren-image30
Projecten

Projecten

Elk mens heeft met het recht te maken. Met de projecten ‘RechtInDeKlas’ en het ‘Legal Empowerment Project’ willen wij mensen laten inzien dat ze rechten hebben, mensen laten nadenken over hun rechten, inzicht geven dat er vele instanties zijn die hen kunnen helpen en dat ze daar hopelijk ook op kunnen vertrouwen!

Daarnaast willen we met name jongeren met het recht kennis laten maken en ze rechtsbewustzijn geven. Dit door op een interactieve en een zinvolle manier een rechtszaak met ze na te spelen.

RechtindeKlas

Voor basis- en middelbare scholen.

Legal Empowerment Project

Voor buurtcentra, jongerengroepen en middelbare scholen/MBO.
Copyright: Faith47’s All Shall be Equal Before the Law, photo by Adrian Bischoff