RechtInDeKlas Project

Het doel van RechtInDeKlas is jongeren met recht kennis te laten maken en ze rechtsbewustzijn te geven. Wat zijn wetten? Door wie worden wetten gemaakt? Wat is een rechter? Wat is een rechtszaak en wat gebeurt daar? Aspecten die aansluiten bij het curriculum van burgerschapsvaardigheden.

MetRechtInvesteren

metrechtinvesteren-icon

Jongeren leren het meest door interactie. Ik wil graag met jongeren een rechtszaak naspelen. Vooraf wordt goed gekeken wat de voorkennis van de jongeren is, wordt er op een interactieve manier uitleg over het Nederlands rechtssysteem gegeven en gaan we kort klassikaal een casus bespreken. Daarna worden de jongeren in groepen verdeeld (max 5 per groepje). Ze krijgen de rol van advocaat, rechter of officier van justitie en gaan zich inlezen in de casus. Ze gaan drie tot vier argumenten bedenken en de rechters gaan vragen bedenken. Daarna gaan we de rechtszaak naspelen. Tussendoor zal ik de jongeren begeleiden en ook de rechtszaak in goede banen leiden (mocht dat nodig zijn).

De ervaring leert dat de rechtbank het beste kan worden nagespeeld in de groepen 6 tot en met 8 of de onderbouw middelbare school.

Ervaring

Ik ben bevoegd leerkracht Basisonderwijs. Ik heb veel met jongeren gepraat en heb vaak actuele problematiek met ze besproken, bijvoorbeeld over slavernij, racisme, homoseksualiteit of geweld. Ik heb een aantal keer met een Kopklas (kinderen met een NT2 achtergrond) in Amsterdam verschillende casussen nagespeeld. Ook heb ik dit gedaan bij groep 8 in Amsterdam-ZuidOost en bij een eerste klas van het Mundus College in Amsterdam West.

In alle gevallen vonden de leerlingen het erg zinvol en kwamen er verborgen talenten van hen naar boven. Daarnaast heb ik als vrijwilliger voor de Buurtrechtbank in Vensterpolder, Amsterdam-ZuidOost, gewerkt aan een educatie-project voor scholen in Amsterdam-ZuidOost.

Mogelijke onderwerpen

Ik wil met herkenbare casussen werken voor de leerlingen, zodat ze actiever betrokken raken.

 • Discriminatie – Wanneer is er sprake van racisme en is dit strafbaar?
 • Mishandeling – Iemand terugslaan met ernstige consequenties (bijv. hersenletsel).
 • Vrijheid van meningsuiting – Mag je alles zomaar zeggen op het internet en daarbuiten?
 • Iets stelen – Make-up, eten als je honger hebt, medicijnen als je broertje ziek is.
 • Aansprakelijkheid – Gymdocent na een ongeval in de gymles.
 • Aansprakelijkheid – Ernstige blessure bij een potje voetbal.

Met de docent kan worden besproken wat er op dat moment bij de jongeren in de klas speelt en kunnen we samen een goed aansluitende casus hiervoor opzetten.

Op verzoek zouden de jongeren ook een eigen casus kunnen schrijven. Het instrueren en het begeleiden hiervan, kan ik op mij nemen. Hier is wel een extra uur voor nodig. Ik kan uiteindelijk een casus, die de leerlingen zelf hebben gemaakt, uitwerken tot een rechtszaak.

Workshop duur

Ik reken ongeveer anderhalf uur (1,5) per workshop. Hieronder valt onder andere:

 • 15 – 30 minuten (interactief) voorkennis ophalen en de casus bespreken;
 • 15 minuten – kinderen in groepjes indelen en per groepje de casus bespreken;
 • 15 – 30 minuten casus naspelen
 • Ongeveer 15 minuten nabespreken.

Bij elke casus kunnen maximaal 9 tot 12 leerlingen actief betrokken zijn voor het naspelen ervan. De mogelijkheid bestaat om verschillende casussen na te spelen en de andere leerlingen tot observator te maken. Ook kan de hele groep de casus voorbereiden en slechts een aantal van hen de casus naspelen. Mocht er behoefte bestaan om de klas in twee groepen in te delen dan is dat ook mogelijk. Aangezien het dan wel twee workshops betreft, kan het zijn dat hier extra kosten voor gerekend worden.

Waarom?

Met het voorbereiden en naspelen van een rechtszaak ontwikkelen de jongeren de volgende vaardigheden:

  • Luisteren
  • In het openbaar spreken
  • Argumenten bedenken
  • Begrijpend lezen
  • Creatief denken
  • Samenwerken
  • Reflecteren op hun eigen gedrag
  • Eventueel verbeteren van de schrijfvaardigheid.

Daarnaast leren jongeren op een speelse manier meer over het Nederlandse rechtssysteem, leren ze nadenken over passende straffen.

Praktische informatie:

Dit is vrij flexibel: in goed overleg kunnen één of twee data ingepland worden voor deze workshop.

Kosten

De kosten voor een workshop betreffen EUR 100 voor de voorbereiding, het recht introduceren en de casus na te spelen. Mocht er behoefte zijn aan begeleiding van het schrijven van een casus, dan wordt het bedrag verhoogd met EUR 50.

Indien er andere behoeften bestaan binnen dit specifieke onderwerp, dan kan dit natuurlijk altijd besproken worden en kunnen we gezamenlijk tot een andere invulling komen.