In de media: Een sociaal-juridische huisarts bij juridische problemen

Als we gezondheidsproblemen hebben, vinden we het heel normaal dat er een huisarts is (eerstelijnszorg). Waarom hebben we zo’n vergelijkbare instantie niet bij juridische problemen?

Nu ga je bij juridische problemen vaak naar een juridisch loket en/of rechtswinkel. Deze instanties doen echt goed werk. Alleen is volgens mij het probleem dat je meerdere instanties hebt. Niet alle instanties doen alle rechtsgebieden. Wanneer weet je nu welke kwalitatief beter is? Hoe weet je überhaupt dat deze instanties bestaan. Zo heb je in Amsterdam het Juridisch Loket, Rechtswinkel, Huurrechtswinkel, Vrouwenrechtswinkel, Strafrechtswinkel, Belastingrechtswinkel, Sociale raadslieden bij buurtteams en wellicht nog vele meer.

Volg je het nog? Misschien is het goed dat er een juridisch loket is, die kan adviseren op alle juridische vlakken. De juridische lokketen zijn erg belangrijk en kunnen veel mensen helpen. Daarnaast kunnen ze de ingewikkeldere zaken doorverwijzen naar advocaten (met specialisaties). Ik pleit dus voor eerstelijnszorg voor juridische vragen op één locatie in elke stad (of wijk in de stad). Zie ook het onderstaande artikel.

scott graham OQMZwNd3ThU unsplash

SP: juridische huisarts kan veel maatschappelijke narigheid voorkomen

Bron: De Volkskrant

“De toegang tot het recht moet laagdrempeliger. Dat kan door in bestaande locaties als bibliotheken en wijkcentra een ‘huis van het recht’ in te richten waar bewoners juridisch advies kunnen krijgen. Met dit voorstel, aan de vooravond van de begrotingsbehandeling van Justitie en Veiligheid, beoogt SP-Kamerlid Michiel van Nispen een ‘sociaal-juridische huisarts’ in het leven te roepen.”

Lees het volledige Volkskrant artikel hier >